Wie gaat over geld levensloop?

Marlies Lijten uit Sittard is binnenkort werkloos, mailt ze. Ze werkt bijna tien jaar als secretaresse bij TPO Displays Europe, maar door „de zoveelste reorganisatie” vervalt haar baan per 1 juni.

Lijten is 59 jaar, en heeft nog geen nieuwe baan gevonden. Dat stemt somber. Maar zij heeft gelukkig nog een potje geld achter de hand in de vorm van een levensloopregeling, waar ze jarenlang voor spaarde via haar werkgever. Het gespaarde bedrag, 33.000 euro, is in beheer bij verzekeraar Aegon. Om straks een inkomensdaling – van haar huidige salaris naar een WW-uitkering – te voorkomen, wil ze dit geld gebruiken om de uitkering aan te vullen.

Navraag bij haar verzekeraar Aegon leert dat dat niet zomaar mag. „Aanvulling van een lager inkomen blijkt alleen mogelijk te zijn als je nog in loondienst bent”, zegt Lijten teleurgesteld. Wel mag ze het bedrag in één keer laten uitbetalen. Maar dat kost haar veel geld: de levensloopkorting (waarover geen belasting betaald hoeft te worden) vervalt en het totale bedrag wordt met 42 of 52 procent belast. „Een alternatief is nog om het bedrag te laten staan, totdat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt; dan wordt het op dat moment in één keer uitgekeerd. Maar ik heb het de komende tijd waarschijnlijk harder nodig. Alle voordelen die mij destijds hebben doen kiezen voor de levensloopregeling zijn dus met het verlies van mijn baan verdwenen.”

Verzekeraar Aegon snapt dat Lijten graag zelf over haar geld wil beschikken, maar beroept zich op de regels die de overheid heeft bepaald rondom de levensloopregeling. „Mevrouw heeft een contract getekend op basis van de toen geldende regels”, zegt woordvoerder Claudia den Braber. „Die regels zijn strikt. Daar kunnen wij als verzekeraar helaas weinig aan veranderen.”

De regels zijn inderdaad strikt en bieden weinig hoop. Wie werkloos raakt, behoudt weliswaar zijn ‘levenslooptegoed’, staat te lezen op de website van de Rijksoverheid. Maar wat er vervolgens met dat geld gebeurt, is een ander verhaal: „De levensloopregeling is bedoeld om een periode van onbetaald verlof te financieren. Daarom kunt u het tegoed niet opnemen voor een ander doel, zoals het overbruggen van een periode waarin u geen of te weinig inkomen heeft. Bijvoorbeeld als u werkloos bent.”

Tekst: Barbara Rijlaarsdam, Patricia Veldhuis. Klachten? Help@nrc.nl