Wéér een conflict, einde van FNV nabij

Binnen de FNV is er een bron van conflict bij gekomen: geld.

Het merendeel van de FNV-bonden wijst de voorstellen van oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma voor de oprichting van een nieuwe vakbeweging af. Met die definitieve stellingname tegen de twee grootste bonden, FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV, koersen de zestien kleinere bonden aan op een scheuring.

De bonden hebben daar gisteren toe besloten tijdens een vertrouwelijk overleg, overigens in afwezigheid van Bondgenoten en Abvakabo. FNV-voorzitter Agnes Jongerius was wel aanwezig. Voorzitter Han Busken van de politiebond NPB wilde na afloop nog niet spreken van een scheuring. „Maar het is wel duidelijk dat Klijnsma en wij mijlenver uit elkaar liggen. Ik zeg niet dat het niet meer te lijmen is. Maar ik zie nu niet hoe die breuk te herstellen is.”

Vorig jaar leidde het pensioenakkoord tot een diepgaande vertrouwenscrisis binnen de FNV. Bondgenoten en Abvakabo zegden het vertrouwen op in voorzitter Jongerius. In december besloten de negentien bondsvoorzitters om de FNV om te vormen tot een nieuwe vakbeweging, waar machtstrijd en onderlinge conflicten geen rol meer zouden spelen. Jetta Klijnsma zou die nieuwe vakbeweging vormgeven. Maar nog voordat Klijnsma op 23 juni die nieuwe vakbeweging wil oprichten, blijkt de FNV-top hopeloos verdeeld over de vraag wie het in de top van die organisatie voor het zeggen krijgt. En wie bepaalt wat er gebeurt met de miljoenen aan contributiegelden die de FNV jaarlijks incasseert.

De eis van Bondgenoten en Abvakabo dat bonden in de nieuwe vakbeweging een substantieel deel van hun contributie centraal moeten afstaan voor ledenwervings- en stakingscampagnes, is volgens de voorzitters van de meeste bonden een breekpunt. Zij houden ook vast aan Klijnsma’s voorstel om in het ledenparlement de getalsmatige macht van Bondgenoten en Abvakabo te beperken en ze te verplichten om zich op te splitsen.

Vandaag moeten alle bondsvoorzitters aangeven of zij instemmen met de plannen van Klijnsma. Betrokkenen achten de kans dat er consensus wordt bereikt, nauwelijks meer aanwezig. „Er kan nog besloten worden tot uitstel en een nieuwe lijmpoging. Maar het scenario waarbij er uiteindelijk een gematigde vakcentrale uit de bus rolt én een vakcentrale die gedomineerd wordt door de SP, komt steeds dichterbij.” NRC