‘Roerig jaar’ voor pensioenfonds ABP

De dekkingsgraad van pensioenfondsen blijft penibel. ABP moet een pensioenverlaging in 2013 zien te voorkomen.

Een dag nadat De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder van pensioenfondsen definitief aankondigde dat 103 fondsen zullen moeten korten, publiceert ambtenarenfonds ABP zijn jaarcijfers over het „roerige jaar” 2011. ABP – het grootste pensioenfonds van Nederland met 246 aan beheerd vermogen en 2,8 miljoen deelnemers – is zwaar geraakt door de crisis op de financiële markten. Dat is terug te zien in de cijfers: de dekkingsgraad is met 94 procent fors lager dan het minimum van 105 procent. Een jaar eerder haalde ABP dat minimum nog wel en in juni 2011 was de dekkingsgraad met 112 procent zelfs hoger. Maar toen sloeg de schuldencrisis bij de pensioenfondsen toe en daalde de rente.

Door de lage dekkingsgraad kon ABP in 2011 de pensioenen niet aanpassen aan de gemiddelde loonontwikkeling. Ook werd de tijdelijke opslag op de premie afgelopen jaar verhoogd. ABP kondigde al aan dat er mogelijk aanvullende maatregelen zullen moeten komen als de dekkingsgraad niet stijgt, wat neerkomt op een verlaging van de pensioenaanspraken met 0,5 procent per april volgend jaar. Of de verlagingen doorgaan hangt voor ABP af van de financiële positie einde dit jaar. Verwachtingen voor de rest van 2012 noemt ABP „koffiedik kijken”.

Door de rentedaling – van 3,5 procent in 2010 naar 2,7 procent in 2011 – steeg de waardering van verplichtingen met 38 miljard euro. Volgens ABP betekent 1 procentpunt rentedaling een daling van 12 procentpunt voor de dekkingsgraad. De huidige 94 procent dekking betekent dat voor elke 100 euro die ABP moet uitbetalen aan pensioenuitkeringen er 94 euro vermogen beschikbaar is.

ABP had ook gematigd positief nieuws: het pensioenfonds behaalde in geheel 2011 een positief rendement van 8 miljard euro op de beleggingen. Maar de positieve ontwikkelingen werden „overschaduwd door de slechte financiële positie van het fonds in de tweede helft van het jaar”, zo laat voorzitter Henk Brouwer in een persbericht weten. Hij noemt de aangekondigde maatregelen „bijzonder spijtig. Ik begrijp dat deelnemers en gepensioneerden zich teleurgesteld voelen.”

ABP moest, net als alle pensioenfondsen, bij DNB een herstelplan indienen om de financiële positie te verbeteren. ABP wil eind 2013 op het wettelijk vereiste minimum zitten, zo liet het fonds al eerder weten. ABP streeft voor eind 2012 naar een dekkingsgraad zo’n 100 procent.

DNB liet gisteren weten tevreden te zijn met de ingediende herstelplannen van de pensioenfondsen. Gemiddeld gaan de 103 fondsen die per april 2013 moeten korten dat doen met 2,2 procent. 34 fondsen moeten 7 procent of meer korten. DNB evalueerde de plannen van ongeveer 300 fondsen, 7,5 miljoen deelnemers worden door de korting getroffen. Vijf fondsen voerden april van dit jaar al kortingen van 6,8 procent door.