Dit is een artikel uit het NRC-archief

Oorlog

Opnieuw crisis binnen FNV - ‘scheuring bijna onafwendbaar’

Jetta Kleinsma (tweede van links) leidde de poging een nieuwe vakbeweging op te richten. Links van haar FNV-voorzitter Agnes Jongerius en rechts de verkenners Han Noten en Herman Wijffels. Foto Gerard Til / Hollandse Hoogte

Bestaat vakcentrale FNV na vandaag nog? Die vraag is reëel nu het merendeel van de FNV-bonden gisteren de voorstellen van oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma voor de oprichting van een nieuwe vakbeweging heeft afgewezen. Vandaag wordt mogelijk besloten tot een ultieme lijmpoging tussen de bonden, maar de kans daarop is volgens betrokkenen klein.

Binnen de FNV is een nieuw conflict ontstaan tussen de twee grootste bonden, FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV, en de zestien kleinere bonden. Het conflict gaat over de vraag wie het in de top van de nieuwe vakbeweging, die op 23 juni zou moeten worden opgericht, voor het zeggen krijgt. Ook is er verschil van mening over wie bepaalt wat er gebeurt met de miljoenen aan contributiegelden die de FNV jaarlijks incasseert.

De eis van Bondgenoten en Abvakabo dat bonden in de nieuwe vakbeweging een substantieel deel van hun contributie centraal moeten afstaan voor ledenwervings- en stakingscampagnes, is volgens de voorzitters van de meeste bonden een breekpunt. Zij houden ook vast aan Klijnsma’s voorstel om in het ledenparlement de getalsmatige macht van Bondgenoten en Abvakabo te beperken en ze te verplichten om zich op te splitsen.

Betrokkenen zien niet hoe breuk nog te herstellen is

Vandaag moeten alle bondsvoorzitters aangeven of zij instemmen met de plannen van Klijnsma. Betrokkenen achten de kans dat er consensus wordt bereikt, nauwelijks meer aanwezig. Voorzitter Han Busken van politiebond NPB zegt vanochtend in nrc.next:

“…het is wel duidelijk dat Klijnsma en wij mijlenver uit elkaar liggen. Ik zeg niet dat het niet meer te lijmen is. Maar ik zie nu niet hoe die breuk te herstellen is.”

Een andere betrokkene is al even pessimistisch:

“Er kan nog besloten worden tot uitstel en een nieuwe lijmpoging. Maar het scenario waarbij er uiteindelijk een gematigde vakcentrale uit de bus rolt én een vakcentrale die gedomineerd wordt door de SP, komt steeds dichterbij.”

Vorig jaar leidde het pensioenakkoord tot een diepgaande vertrouwenscrisis binnen de FNV. Bondgenoten en Abvakabo zegden het vertrouwen op in voorzitter Jongerius. In december besloten de negentien bondsvoorzitters om de FNV om te vormen tot een nieuwe vakbeweging, waar machtsstrijd en onderlinge conflicten geen rol meer zouden spelen.