Nieuw: een rechter wordt gewraakt door een heel advocatenkantoor

Vandaag dient een verzoek van het advocatenkantoor PlasBossinade in Groningen om ‘disciplinaire maatregelen’ te nemen tegen een rechter in Assen. De rechter, Ton Lennaerts, is in maart met succes door de advocaten gewraakt wegens vermeende partijdigheid. Het is de eerste keer dat een rechter werd gewraakt omdat een heel kantoor (dertig advocaten) bang is voor vooringenomenheid.

De vrees voor partijdigheid van de rechter vloeit voort uit een zakelijk geschil dat het advocatenkantoor heeft met Lennaerts. De rechter weigert al 3,5 jaar lang een rekening te betalen van PlasBossinade. Hij had in 2008 een advocaat ingeschakeld om zijn spaargeld bij de bank Icesave veilig te stellen. Hij vindt de rekening van de advocaat (1.602 euro) te hoog.

De advocaten van PlasBossinade zijn bang rechtszaken te doen als Lennaerts in de raadkamer zit omdat de rechter zich herhaaldelijk „in zeer scherpe, negatieve bewoordingen heeft uitgelaten” over het kantoor, aldus de wrakingskamer. De advocaten zijn volgens de wrakingskamer, die bestond uit drie rechters uit Zwolle, terecht bevreesd voor partijdigheid van Lennaerts.

De wrakingskamer oordeelde eind maart ongebruikelijk hard over rechter Lennaerts. De advocaten hebben zich „bereid getoond tot een oplossing in der minne”. De rechter was tot geen compromis bereid. Toen het advocatenkantoor in 2009 de president van de rechtbank schriftelijk vroeg om niet langer procedures te hoeven voeren in raadkamers waar rechter Lennaerts deel van uitmaakte, noemde hij dit „een stiekeme brief” en „een stoot onder de gordel”.

In juli 2009 schreef de president van de rechtbank in Assen dat rechter Lennaerts geen rechtszaken meer mocht doen waar advocaten van PlasBossinade bij betrokken zijn zolang het conflict niet is opgelost. Later werd besloten dat Lennaerts alleen geen zaken zou doen met vier advocaten van het kantoor waar hij eerder mee te maken had. Begin dit jaar, toen Lennaerts weer een zaak wilde gaan behandelen met een raadsman van PlasBossinade, werd hij door de advocaten gewraakt.

Rechter Lennaerts zegt desgevraagd het niet eens te zijn met zijn wraking. „Ik ben al 25 jaar rechter. Het gerechtsbestuur in Assen twijfelt niet aan mijn integriteit en wees me daarom de zaak toe waar ik in gewraakt ben. Als mijn bestuur me een zaak toewijst, kan ik niet weigeren.”

PlasBossinade eist maatregelen. „Wij voelen ons beledigd en tekort gedaan door rechter Lennaerts. Hij heeft tientallen, meest schandalige dingen over ons geroepen”, zegt advocaat Johan van Stempvoort.

De president van de rechtbank in Assen, Peter Duinkerken, spreekt van „een vervelende zaak”. Het gaat volgens hem om „een uit de hand gelopen privégeschil dat zich nu uitstrekt tot de rechtbank”. Na de wraking heeft Duinkerken besloten dat Lennaerts helemaal geen zaken meer doet waar advocaten van het kantoor bij betrokken zijn. Hij noemt Lennaerts „een uitstekend jurist”. Hij zal na het advies van de klachtencommissie bepalen of verdere maatregelen tegen Lennaerts nodig zijn.

Lennaerts diende op zijn beurt eerder een klacht in over de advocaten bij de raad van discipline van de advocatuur. Die raad gaf Lennaerts op alle punten ongelijk. De rechter had zichzelf moeten „verschonen” in plaats van te klagen over „stiekeme brieven”. Lennaerts heeft zich laten leiden „met emoties als slechte raadgever”.