Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

De Jager: PVV maakt mensen bang - stemming noodfonds uitgesteld

Demissionair minister De Jager daags na de val van het kabinet-Rutte op het Binnenhof. Foto Hollandse Hoogte / Xinhua

De PVV vertelt onwaarheden over het noodfonds voor de euro en maakt daarmee mensen bang. Dat zei minister De Jager vandaag tijdens het vervolg van het Kamerdebat over het ESM. De stemming over het noodfonds werd vanmiddag uitgesteld naar morgen.

Het debat over het ESM werd vanmiddag na de eerste termijn geschorst en gaat morgenochtend verder. Na afloop volgt de stemming over ratificatie van het noodfonds, die overigens een formaliteit is. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks heeft al aangegeven ratificatie van het ESM te steunen. PVV, SP, ChristenUnie, SGP en de Partij voor de Dieren zijn tegen.

‘PVV zaait angst en bedreigt daarmee euro’

Tijdens het debat vanochtend ging het vooral om het wantrouwen van partijen als de PVV tegen het ESM. Volgens De Jager rust er een “zware verantwoordelijkheid” op de PVV om het “juiste verhaal” te vertellen over het noodfonds. Door angst te zaaien wordt de euro bedreigd, zei De Jager. De bewindsman neem het PVV’er Tony van Dijck en andere critici kwalijk dat het “beeld wordt geschapen alsof wij iedere keer ondemocratisch moeten bijstorten. Dat is niet het geval. Daar gaan wij over”.

Nederland beschikt in noodgevallen weliswaar niet over een vetorecht, maar dat geldt niet voor het bijstorten van geld. Bij een crisis kunnen besluiten worden genomen bij een gekwalificeerde meerderheid van 85 procent. Maar als Nederland daar niet mee instemt, hoeft het land ook niet bij te storten, zei De Jager.

Van Dijck hield vol dat De Jager ‘misleidend’ bezig is door te zeggen dat Nederland niet meteen hoeft bij te storten. Dat moet later wel degelijk, anders komt het fonds in de rode cijfers terecht. Nederland heeft volgens hem ‘het nakijken’ bij de besteding van het geld. “U hebt niets meer te zeggen en vraagt van ons een blanco cheque van veertig miljard.”

De Jager probeert meer ‘misverstanden’ weg te nemen

De bewindsman probeerde tijdens het debat meer “misverstanden” over het ESM weg te nemen, de opvolger van het tijdelijke euronoodfonds EFSF. Daarin wordt totaal zevenhonderd miljard euro gestort, waarvan Nederland veertig miljard bijdraagt. Voor het grootste deel gaat het om garantstellingen.

Het Europees Stabiliteitsmechanisme is een fonds dat ervoor moet zorgen dat Europa voldoende geld beschikbaar heeft om probleemlanden binnen de eurozone voor een desastreus faillissement te behoeden. Het ESM is omstreden omdat het de nationale parlementen buitenspel zou zetten en te veel macht aan de grote Europese landen zou geven.

Wat is het Europese noodfonds ESM precies en waarom is het zo belangrijk en omstreden? Lees meer in ons achtergrondverhaal van gisteren.