De Bovenbazen (15)

De heer Steinhacker begreep dat hij een onwetende tegenover zich had. Daarom ging hij op zijn gemak zitten en begon de beginselen van het bovenbaaswezen uit te leggen.

„Wanneer geld een kritische massa overschrijdt”, zo verklaarde hij, „dan gaat het geld aantrekken. Men krijgt dan een zogenaamde fusie. Deze fusie nu moet geleid worden, anders krijgt men ongelukken. Isolatie, OBB! Onze groep moet geïsoleerd werken om onze greep te kunnen bundelen. Dat is heel moeilijk en daarom moet je je aan de voorschriften houden!”

„Voorschriften?” vroeg heer Ollie opschrikkend.

„Juist!” bevestigde AWS. „Geef nooit geld weg. Zeg altijd dat je zó veel verplichtingen hebt, dat er niets meer af kan. Werk slijtage in de hand, want dat bevordert de productie. Bevorder de verveling; dat schept behoefte aan nieuwe dingen. Roei de natuur uit, want natuur is onze grootste vijand. Die vernieuwt zichzelf, voel je wel? En dat soort dingen meer…”

Hij zweeg, getroffen door de versufte uitdrukking op het gelaat van zijn toehoorder.

„We zullen wel een oogje op je houden”, besloot hij. „We zullen je met raad terzijde staan, maar hier is vast een gidsje, waar alles in staat.”

,,En hier is een pakje aandelen, zodat je nu over alle ddt beschikt. Om te beginnen, OBB; om te beginnen! Gebruik het goed! Volg de handleiding – en ga niet met minvermogenden om!”

Met deze woorden geleidde hij zijn uitgebluste gast naar de deur en liet hem uit.

    • Marten Toonder