Crisis treft Brabant en jonge steden het meest

Vooral steden in Brabant worden getroffen door de economische crisis, evenals jonge steden zoals Almere, en gemeenten in de grensstreek zoals Emmen. Historische steden in de Randstad hebben relatief het minste last van de recessie. Dat staat in de vandaag gepresenteerde veertiende Atlas voor gemeenten. Hierin worden jaarlijks de vijftig grootste gemeenten op ruim vijftig punten vergeleken.

Brabantse steden zoals Oss en Roosendaal hebben te maken met een sterke afname van banen en groeiende werkloosheid. Ook dalen de prijzen van vastgoed er relatief sterk. „Eindhoven spant op dat punt de kroon; een gemiddeld huishouden met een koopwoning heeft daar sinds 2008 bijna 30.000 euro verloren”, aldus het rapport. Uitzondering op de „malaise” in Brabant is Den Bosch; die stad heeft haar aantrekkelijkheid de afgelopen jaren sterker vergroot dan welke andere Nederlandse stad ook.

Amsterdam was vorig jaar de aantrekkelijkste stad om te wonen, en heeft de voorsprong vergroot. De attractiewaarde van steden wordt bepaald door onder meer de bereikbaarheid van banen, de mate van veiligheid, overlast en verloedering. Ook het aanbod van restaurants en prestaties van profvoetbalclubs tellen mee. De gemeente Emmen staat net als vorig jaar onderaan.

„Opmerkelijk” noemen de onderzoekers dat Hilversum „fors aan aantrekkingskracht blijft verliezen”: twaalf jaar geleden Hilversum bij de eerste tien en nu op plaats 29.

De achterstand van het zuidelijke deel van de Randstad op het noordelijk deel neemt volgens het rapport verder toe. Dat komt onder meer doordat in Rotterdam het culturele aanbod de afgelopen jaren „flink afgenomen” is. Van alle vijftig steden heeft Heerlen de meeste sociaal-economische problemen.