VS en Israël reageren sceptisch op deal Atoomagentschap met Iran

De chef van het Internationaal Atoomagentschap, Yukiya Amano, gisteren op een persbijeenkomst met de Iraanse toponderhandelaar Saeed Jalili. Foto AP / Adel Pazzyar

Vanuit de Verenigde Staten en Israël klinken sceptische reacties op de bekendmaking van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) dat een deal tussen de organisatie en Iran over het nucleaire programma van het land zo goed als rond is. De Iraniërs zouden bereid zijn over vroegere of actuele activiteiten op atoomgebied volledige openheid te geven.

Het hoofd van de Amerikaanse delegatie bij het IAEA, Robert Wood, zei na de bekendmaking door het IAEA dat Iran de “dringende plicht” heeft om volledig mee te werken aan de inspecties van het IAEA:

“Wij dringen er bij Iran op aan deze mogelijkheid aan te grijpen om alle openstaande zorgen over de aard van zijn nucleaire programma weg te nemen. Volledige en transparante samenwerking met het IAEA is de eerste logische stap.”

Voor de zes landen - de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland - is de Iraanse productie van twintig procent verrijkt uranium de voornaamste zorg. Een zo hoge verrijking is niet nodig voor reactoren in kernenergiecentrales, maar wel voor een reactor die Iran nodig zegt te hebben voor medische doeleinden. De Amerikanen en Israël, dat Iran als een existentiële bedreiging ziet, zijn bang dat Iran een voorraad hoogverrijkt uranium snel geschikt kan maken voor atoombommen.

Israël: geen enkele concessie doen aan Iran

In Israël wordt sterk betwijfeld of Iran daadwerkelijk bereid is volledig mee te werken met het IAEA. Een hoge Israëlische regeringsfunctionaris zegt vanmiddag tegen de Israëlische krant Haaretz dat Iran in het verleden herhaaldelijk met het atoomagentschap gemaakte afspraken heeft geschonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei vanmiddag op een persconferentie in Jeruzalem dat de wereld “duidelijk en ondubbelzinnig” moet vasthouden aan de eis dat Iran alle verrijkingsactiviteiten staakt:

“Iran wil Israël vernietigen en ontwikkelt kernwapens om dat doel te bereiken. Tegenover deze kwaadaardige bedoelingen moeten de toonaangevende mogendheden vastbeslotenheid tonen en geen zwakte. Zij moeten geen enkele concessie doen aan Iran.”

Wereldmachten praten morgen in Bagdad over Iraans programma

Morgen komen vertegenwoordigers van Iran en de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties plus Duitsland in Bagdad bijeen om over het Iraanse atoomprogramma te praten. De zes landen hopen dat Iran zich bereid verklaart met het stoppen van het dusdanig verrijken van uranium dat het zeer snel geschikt kan worden gemaakt voor een atoombom. Door toe te geven aan inspecties van het IAEA, kan Iran van de tegenpartij aan de onderhandelingstafel volgens persbureau AP enige soepelheid verlangen.