Vlaamse regering start procedure om Hedwigepolder - ‘logische stap’

Links achter het hek het Nederlandse deel van de Hedwigepolder. Foto Hollandse Hoogte / Goos van der Veen

De Vlaamse regering start een geschillenprocedure om Nederland te dwingen de afspraken rond de Hedwigepolder snel na te komen. Dat heeft de Vlaamse minister-president Kris Peeters vandaag laten weten, bevestigt zijn woordvoerder tegenover persbureau Novum.

Volgens deze afspraken komt de gehele polder onder water te staan. Bleker wilde als compromis eenderde onder water zetten, maar dat gaat nu niet door, zo bleek afgelopen vrijdag na een Kamerdebat. Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen dat plan van demissionair staatssecretaris Henk Bleker (Natuur, CDA). De Kamer stemde eerder vandaag voor een PvdA-motie om Bleker zijn plan te laten intrekken.

Grote verdeeldheid bij Nederlandse partijen

SP en PVV willen “geen druppel zout water de Hedwige in”, zo meldden zij vrijdag. De andere oppositiepartijen, behalve de SGP, willen juist een complete ontpoldering. De verdeeldheid is groot, maar allemaal vinden ze Blekers plan onacceptabel.

Bleker wilde met zijn voorstel voorkomen dat de gehele Hedwigepolder onder water zou komen, omdat dat gevoelig ligt in Zeeland. De afspraak met Vlaanderen is echter dat dit wel gebeurt als natuurcompensatie voor het verdiepen van de Westerschelde. Dat was nodig om de haven van Antwerpen bereikbaar te houden voor grote zeeschepen.

De demissionair staatssecretaris was na de afwijzing van de Kamer van afgelopen vrijdag al bang voor maatregelen van de Belgen: “Honderd procent onder water. Dat is de consequentie. Punt.”

redacteur Arjen Schreuder volgt de langslepende zaak voor NRC Handelsblad, en noemt het geen onverwachte stap van Vlaanderen:

“Het verdrag dat Nederland met België sloot over de Hedwigepolder stamt al uit 2005. Vlaanderen heeft zich hier netjes aan gehouden, Nederland niet. Tot dusver was Vlaanderen bereid zich te conformeren aan het standpunt dat de Europese Commissie zou innemen. Die vond het plan van Bleker wel acceptabel, maar nu Nederland zelf weer dwars ligt houdt het conformeren natuurlijk op.”

“We hebben veel geduld en begrip voor Nederland gehad”, stelt Peeters vandaag. Maar dat geduld is nu op. Beide landen gaan nu zes maanden onderhandelen over een oplossing. Komt die er niet, dan stapt Vlaanderen naar de rechter. Wat Peeters betreft, wordt de eventuele schade die Vlaanderen heeft geleden ook door Nederland vergoed.

Mogelijke schadepost van honderden miljoenen

Die schade vormt een bedrag tussen den 250 en 785 miljoen euro, zo schreef Schreuder in januari in NRC Handelsblad naar aanleiding van een onderzoek van RTL:

“De enorme schade zou vooral kunnen ontstaan door vertragingen bij het verdiepen en het onderhouden van de vaargeul naar de haven van Antwerpen. Er is kans op zulke vertragingen als in navolging van Nederlandse natuurverenigingen ook Vlaamse natuurclubs bezwaren aantekenen tegen allerlei vergunningen. [...] Door het later bouwen van extra dijken in Vlaanderen bestaat de kans dat zich een calamiteit voordoet. Bovendien loopt de haven van Antwerpen imagoschade op: concreet gaat het over het risico dat de perceptie ontstaat dat de toegang naar Antwerpen niet te allen tijde kan gewaarborgd worden.”