‘PostNL maakte geen misbruik van positie’

PostNL heeft geen misbruik gemaakt van zijn sterke positie op de postmarkt. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is na onderzoek opnieuw tot die conclusie gekomen, zo heeft de instantie vanochtend bekendgemaakt.

Postbezorger Sandd diende in 2009 een klacht in vanwege vermeende concurrentievervalsing bij PostNL. Dochteronderneming Netwerk VSP van Post NL zou gebruikmaken van het netwerk van PostNL zonder hiervoor een eerlijke prijs te betalen.

Eind 2009 wees de NMa de klacht van Sandd al af. Sandd maakte daar bezwaar tegen, maar nu oordeelt de NMa opnieuw dat PostNL de mededingingswet niet heeft overtreden. Bovendien is de situatie inmiddels veranderd, stelt de NMa: Netwerk VSP bezorgt niet langer geadresseerde post.

Tegelijk constateert de mededingingsautoriteit dat er op de postmarkt „mogelijk sprake is van een ongelijk speelveld”. PostNL was eerder een staatsbedrijf en heeft zo een groot netwerk weten op te bouwen. Hierdoor kan het bedrijf tegen „zeer lage kosten” post verspreiden. Omdat PostNL wettelijk verplicht is zes dagen per week post te bezorgen, moet het bedrijf dit netwerk aanhouden. De NMa erkent nu dat door deze situatie geen eerlijke concurrentie mogelijk is, maar zegt hier niets aan te kunnen doen.

Bij het eerdere NMa-besluit werd ook al gewezen op de problemen op de postmarkt. Ruim twee jaar later is de situatie niet verbeterd. Het kabinet kijkt of het de concurrentie op de postmarkt verder kan verbeteren.