Kamermeerderheid steunt ESM - stemming volgt morgen

Als de schuldencrisis overslaat naar andere landen zonder dat er een goede ‘brandgang’ is aangelegd, dan is de ellende ‘niet te overzien’, aldus Ronald Plasterk vanavond. Foto Hollandse Hoogte/David van Dam

De Tweede Kamer steunt de instelling van het permanente noodfonds voor de euro ESM. De regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen PvdA en D66 en GroenLinks zorgden voor de benodigde meerderheid, bleek vanavond tijdens het debat over de ratificatie van het fonds.

De voorstanders hadden nog wel een aantal eisen, zo schrijft persbureau Novum. Zo eiste Ronald Plasterk (PvdA) garanties over de betrokkenheid van de Kamer bij besluitvorming over het fonds en wil hij dat de publieke controle beter wordt geregeld. Onder meer de Algemene Rekenkamer zette daar al vraagtekens bij. De VVD, CDA en D66 vroegen vergelijkbare toezeggingen.

Onze politiek verslaggever Erik van der Walle benadrukt via Twitter dat de uitkomst van het debat weinig opmerkelijk is:

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Weinig spectaculair ESM-debat; morgen antwoordt De Jager. Laatste spreker Brinkman die negatieve begrippen te kort kwam; ‘onheilloze weg’

Tijdens het debat viel financieel woordvoerder Tony van Dijck (PVV) onder meer de PvdA daarop hard aan. Hij beschuldigde Plasterk weg te lopen voor zijn democratische verantwoordelijkheid om grote besluiten voor te leggen aan de kiezer. “U durft uw eigen kiezers niet te confronteren”.

Plasterk: ‘brandgang’ is noodzakelijk

Plasterk zei dat het juist onverantwoord is als politieke partijen denken verder te kunnen zonder noodfonds. Als de schuldencrisis overslaat naar andere landen zonder dat er een goede ‘brandgang’ is aangelegd, dan is de ellende ‘niet te overzien’, zei hij:

“U handelt niet in het belang van Nederland door de stekker uit het noodfonds te trekken en te doen alsof het vanzelf goed komt, door de kaboutertjes.”

Behalve de PVV verzetten ook de SP, ChristenUnie, PvdD en SGP zich tegen de ratificatie van het ESM, waaraan Nederland veertig miljard bijdraagt. De partij van Arie Slob (ChristenUnie) is niet tegen een noodfonds, maar weigert in te stemmen met een verdrag waarbij Nederland niet kan meepraten over de besteding van die miljarden.

De partij wil dat in alle gevallen besluiten op basis van unanimiteit wordt genomen. Nu kan bij noodgevallen de minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) buiten spel komen te staan, omdat besluiten bij zogeheten gekwalificeerde meerderheid worden genomen. Daartoe is besloten om snel te kunnen handelen.

Het ESM is de opvolger van het tijdelijke noodfonds EFSF. In het permanente fonds wordt in totaal zevenhonderd miljard euro gestort. De Tweede Kamer stemt morgen over de ratificatie van het verdrag.

Geert Wilders probeerde eerder vanavond het debat nog uit te stellen tot de rechter uitspraak heeft gedaan in een kort geding dat hij heeft aangespannen tegen de staat. De PVV-leider eist dat het kabinet de ratificatie van het fonds uitstelt tot na de verkiezingen. Een meerderheid besloot echter het debat gewoon te houden.