Inkomsten Ster

209.000.000

De Ster heeft afgelopen jaar 209 miljoen euro bijgedragen aan mediabegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat is gisteren bekendgemaakt. De Ster exploiteert de reclamezendtijd op de televisie- en radiozenders van de Nederlandse publieke omroep. In 2010 was de bijdrage van de Ster aan de mediabegroting nog 190 miljoen euro.