Ik zie, ik zie ...

Ooit leerden kinderen spelenderwijs de natuur kennen, waaronder de namen van bomen, planten, bloemen, dieren. Vul aan: wat staat hier afgebeeld? Op pagina 2/3: de oplossing. En: waarom natuur gevaar loopt wanneer kinderen hierin niet opgroeien.

Illustratie Stella Smienk