Hoofd atoomagentschap meldt deal met Iran

Het hoofd van de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties zegt dat hij met Iran overeenstemming heeft bereikt over een onderzoek naar mogelijk verboden activiteiten van Iran op atoomgebied. Hij zei dat de overeenkomst ‘zeer gauw’ ondertekend zal worden.

Sommige details moeten nog worden uitgewerkt, zei Yukiya Amano van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) vandaag bij zijn terugkeer in Wenen van besprekingen in Teheran, maar Iraanse vertegenwoordigers hebben hem verzekerd dat dit de ondertekening van het akkoord niet in de weg hoeft te staan.

Het onderzoek naar vermoedens dat Iran heimelijk werkt aan kernwapens ligt al ruim vier jaar stil; Iran ontkent ooit experimenten op dat terrein te hebben uitgevoerd. Iran zegt ook geen kernwapens te ambiëren en alleen maar in kernenergie geïnteresseerd te zijn om elektriciteit op te wekken.

Gisteren liet Amano al weten dat de gesprekken positief waren geweest. Morgen komen vertegenwoordigers van Iran en de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties plus Duitsland in Bagdad bijeen om over het Iraanse atoomprogramma te praten.