Correcties en aanvullingen

GroenLinks

In het artikel Ruzie rond Dibi beschadigt partij (21 mei, pagina 2) staat dat Tof Thissen zegt dat Tofik Dibi, Jolande Sap en partijvoorzitter Heleen Weening verantwoordelijk zijn voor de schade die GroenLinks heeft opgelopen. Thissen zegt in het interview letterlijk: „Paradoxaal genoeg zijn juist de mensen die publiekelijk hebben geprobeerd om de schade voor GroenLinks beperkt te houden, degenen geweest die onze partij schade hebben berokkend.” Hij noemt niemand bij naam. Thissen hecht er verder aan te melden dat hij in het gesprek met de redacteur wel zijn boosheid heeft geuit, maar naar zijn oordeel niet heeft geschreeuwd.