Brieven

Hoeveel kosten die dure zorgverzekeraars wel niet?

‘Uitgaven aan zorg naar ruim 52 miljard’, lees ik in NRC Handelsblad op 16 mei. Het gaat om „de uitgaven die de hele bevolking doet aan verplichte zorgpremies en belastingen”. De som wordt vervolgens uitgesplitst naar de loonkosten van diverse zorgverleners – huisartsen, tandartsen, ziekenhuizen et cetera – en medicijnen.

Hoe zit het met de zorgverzekeraars? Hiervan heb je in Nederland vier grote. Zij hebben elk al gauw duizenden mensen in dienst (met loonkosten variërend van modaal tot absurd), ondergebracht in grote glimmende gebouwen. Van daaruit wordt elk jaar weer een vloedgolf aan advertenties, brochures en opnieuw gewijzigde polissen over ons uitgestort.

Die hele intermediaire sector zal ons toch ook miljarden euro’s kosten? Bij dezen het verzoek om eens te becijferen hoeveel procent van onze verplichte zorgpremies en belastingen blijft hangen aan deze strijkstok. Hoe is dit eigenlijk te vergelijken met het hypothetische geval dat het Ziekenfonds nog bestond?

Utrecht

Wij zijn juist gunstig beoordeeld in dat advies

Tot onze verbazing lazen we in NRC Handelsblad van 18 mei onder de kop ‘Advies in Utrecht: geld naar 48 centra’ dat de Adviescommissie Cultuurnota stelt dat er veel schort aan ondernemerschap en bedrijfsvoering bij de grote culturele instellingen als het Centraal Museum en de Stadsschouwburg Utrecht.

In de inleiding van het advies schetst de adviescommissie inderdaad dat er nog veel schort aan ondernemerschap en bedrijfsvoering, maar ze noemt hierbij geen instellingen.

In het advies zelf wordt de Stadsschouwburg Utrecht juist geprezen voor zijn ondernemend vermogen met voldoende eigen inkomsten – 50 procent – en hoge bezoekersaantallen. Het ondernemingsplan van het Centraal Museum geeft de commissie vertrouwen in de richting die het museum inslaat als zelfstandige onderneming.

Wij zijn blij met dit gunstige advies. Uiteraard baart de toekomst ons grote zorgen. We verwachten nieuwe antwoorden te moeten formuleren op een situatie waarin minder geld voor cultuur beschikbaar zal zijn van het Rijk en de provincie. Juist onze sterke positie – inhoudelijk, maar ook zakelijk – geeft ons het vertrouwen dat we hierin zullen slagen.

Directeur Stadsschouwburg Utrecht

Directeur Centraal Museum