Rechter Assen gewraakt na geschil over rekening

Een senior rechter van de rechtbank in Assen is gewraakt wegens vooringenomenheid na een geschil over een niet betaalde rekening. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Een senior rechter van de rechtbank in Assen, Ton Lennaerts, is gewraakt omdat advocaten van het kantoor PlasBossinade terecht vrezen voor partijdigheid van de rechter.
Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechter wordt gewraakt omdat een heel kantoor (30 advocaten) bang is voor vooringenomenheid. Vorig jaar werd een recordaantal van 36 wrakingsverzoeken toegewezen na 557 verzoeken.

De vrees voor oneerlijke behandeling vloeit voort uit een zakelijk geschil dat het advocatenkantoor heeft met Lennaerts. De rechter weigert al 3,5 jaar lang een rekening te betalen van PlasBossinade. Hij had in 2008 een advocaat ingeschakeld om zijn spaargeld bij de failliete bank Icesave veilig te stellen. Hij vindt de rekening van de advocaat te hoog.

De advocaten van PlasBossinade – het grootste kantoor van Groningen – zijn bang rechtszaken te doen als Lennaerts in de raadkamer zit omdat de rechter zich herhaaldelijk „in zeer scherpe, negatieve bewoordingen heeft uitgelaten” over het advocatenkantoor, aldus de wrakingskamer. De advocaten zijn volgens de wrakingskamer, die bestond uit drie rechters uit Zwolle, terecht bevreesd voor partijdigheid omdat Lennaerts „meerdere keren het verband heeft gelegd tussen het declaratiegeschil en zijn relatie als rechter”.

Hard oordeel wrakingskamer

De wrakingskamer oordeelde eind maart ongebruikelijk hard over rechter Lennaerts. De advocaten hebben zich „bereid getoond tot een oplossing in der minne” en gebruikten in hun brieven „een zakelijke toon”. De rechter was tot geen compromis bereid. Toen het advocatenkantoor in 2009 de president van de rechtbank schriftelijk vroeg om niet langer procedures te hoeven voeren in raadkamers waar rechter Lennaerts deel van uitmaakte, noemde Lennaerts dit „een stiekeme brief” en „een stoot onder de gordel”.

Het conflict met de rechter ontstond in oktober 2008. Lennaerts vroeg de advocaten beslag te leggen op goederen van Icesave maar die procedure ging niet door toen de overheid zich garant stelde voor saldi tot 100.000 euro. Voor de bijstand ontving Lennaerts een rekening van 1.602,72 euro. Veel te hoog, oordeelt de rechter. Hij meent dat zijn advocaat „beter is in declareren dan in toepassing van de beslagregels”.

Rechter Lennaerts oneens met de wraking

In juli 2009 schreef de president van de rechtbank in Assen dat rechter Lennaerts geen rechtszaken meer mocht doen waar advocaten van PlasBossinade bij betrokken zijn zolang het conflict niet is opgelost. Later werd besloten dat Lennaerts alleen geen zaken zou doen met vier advocaten van het kantoor waar hij eerder mee te maken had. Begin dit jaar, toen Lennaerts weer een zaak wilde gaan behandelen met een raadsman van PlasBossinade, werd hij door de advocaten gewraakt. Rechter Lennaerts zegt desgevraagd het niet eens te zijn met zijn wraking:

“Ik ben al 25 jaar rechter. Het gerechtsbestuur in Assen twijfelt niet aan mijn integriteit en wees me daarom de zaak toe waar ik in gewraakt ben. Als mijn bestuur me een zaak toewijst, kan ik niet weigeren.”

De advocatenmaatschap eist dat het gerechtsbestuur in Assen „disciplinaire maatregelen” treft tegen Lennaerts. Dit verzoek wordt woensdag behandeld door een speciale klachtencommissie. De president van de rechtbank in Assen, Peter Duinkerken, heeft na de wraking besloten dat Lennaerts helemaal geen zaken meer doet waar advocaten van het kantoor bij betrokken zijn. Hij noemt Lennaerts „een uitstekend jurist”. Hij zal na het advies van de klachtencommissie bepalen of verdere maatregelen tegen Lennaerts nodig zijn.