‘Hypotheekgarantie straks alleen nog voor starters’

Foto NRC / Arjan de Jongh

Alleen starters op de woningmarkt kunnen over enkele jaren nog gebruik maken van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De eisen voor de staatsgarantie worden de komende jaren zo streng, dat minder dan de helft van de aanvragers er nog voor in aanmerking komt. Dat zegt directeur Karel Schiffer van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de NHG regelt vanochtend in het Financieele Dagblad.

Van de staatsgarantie wordt nu nog veel gebruik gemaakt. Zeventig procent van de nieuwe hypotheken tot 3,5 ton heeft een NHG-stempel. Bij werkloosheid of scheiding staat de overheid dan garant voor de restschuld. Vanwege die garantie rekenen banken een lagere rente.

De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën maken zich echter zorgen omdat de overheid voor een steeds hoger bedrag garant staat. Daarom worden de regels aangepast. De Kamer en het kabinet moeten hier nog mee instemmen.

Schiffer wijst er in de krant op dat de garantie was bedoeld om de lage inkomens aan een eigen huis te helpen. De afgelopen jaren is het gebruik volgens hem geëxplodeerd. In de nieuwe situatie wil de stichting zich alleen richten op mensen die anders geen lening kunnen krijgen. Dat zijn vooral starters. Zij hebben doorgaans geen eigen geld. Doorstromers krijgen bij het nieuwe beleid nooit meer een NHG.

Van de 120 duizend garanties die nu per jaar worden verstrekt, blijven er straks volgens hem nog ongeveer vijftigduizend over. Daar moet volgens hem wel tegenover staan dat starters meer hypotheek kunnen blijven krijgen dan hun huis waard is.

Nu kunnen starters nog een garantie tot 106 procent van de woningwaarde krijgen, maar in het Kunduz-akkoord is afgesproken dit terug te brengen naar honderd procent. Volgens Schiffer wordt de woningmarkt dan onderuit gehaald. “Dan kunnen mensen pas na hun 35ste een huis kopen.”

    • Marije Willems