De kandidatencommissie over Tofik Dibi

De commissie ziet Tofik als een fris, leuk en aansprekend persoon. Hij heeft een goed ontwikkelde intuïtie voor het agenderen van voor vele GroenLinksers aansprekende onderwerpen. Hij nodigt uit tot het politieke en publieke debat en heeft gevoel voor (media)trends en kansen. Hij geeft aan nieuwe politiek te willen bedrijven, maar heeft de commissie hierin inhoudelijk niet kunnen overtuigen. Hij is concreet in zijn voorbeelden maar weet deze onvoldoende te vertalen naar tactisch en strategisch niveau; op politiek-inhoudelijk gebied mist hij het voor het politiek leiderschap benodigde strategisch inzicht. Tofik weet te weinig diepgaand verbinding te leggen tussen de kernwaarden van de partij. De commissie acht zijn leidinggevende ervaring en potentie onvoldoende om op een goede wijze de fractie aan te sturen. Zijn optreden is vaak solistisch en soms onvoorspelbaar. Hij is geen verbindende factor maar een creatieve buitenspeler met aanstekelijk enthousiasme. De commissie oordeelt hem ongeschikt voor het politiek leiderschap.

Conclusie: de commissie draagt Tofik Dibi niet voor als kandidaat-lijsttrekker.

Dibi is in beroep gegaan tegen dit oordeel. Uit de uitspraak van de Commissie Geschil en Beroep van GroenLinks: „De kandidatencommissie heeft door oorzaken buiten haar eigen bereik niet een voldoende zorgvuldige procedure kunnen volgen. Het beroep is gegrond. Hierdoor wordt de sollicitant alsnog als kandidaat aangemerkt.”