De kandidatencommissie over Jolande Sap

Jolande heeft zich ontwikkeld tot het gezicht van GroenLinks, waarbij ze sterk de focus houdt op de kernwaarden van de partij. De commissie heeft het gevoel dat Jolande nog verder zal groeien als het gaat om politiek strategisch leiderschap. Met het Lente-akkoord heeft zij door haar politieke moed en daadkracht vele voor GroenLinks belangrijke programmapunten weten te verwezenlijken en over het voetlicht weten te brengen. Haar strategisch inzicht en haar vermogen om allianties aan te gaan zijn hierbij onontbeerlijk geweest. Ze heeft GroenLinks gepositioneerd als partij die klaar is voor bestuursverantwoordelijkheid. Ze is vastberaden om GroenLinks electoraal tot wasdom te laten komen en wil zich hier volledig voor inzetten. Ze is zich bewust van het belang van evenwicht tussen haar daadkracht en de verbinding met de fractie en partij; de commissie heeft het vertrouwen dat zij zich hierin nog verder kan ontwikkelen en dit op een integere manier zal kunnen realiseren. Jolande heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een diepe passie om zich in te zetten voor de emancipatie en versterking van mensen breed in de maatschappij. We vinden Jolande in meer dan voldoende mate geschikt als politiek leider.

Conclusie: de commissie draagt Jolande Sap voor als kandidaat-lijsttrekker.