Brieven

Het vreemde Boek van Mormon

Uw redacteur Hendrik Spiering geeft een getrouw beeld van Gutjahr’s boek The Book of Mormon. A Biography en zeker nu Mitt Romney praktisch zeker de Republikeinse presidentskandidaat wordt, is dergelijke informatie belangrijk.

Gutjahr voegt echter niet zoveel toe aan de wetenschappelijke discussie, en maakt wel enkele uitglijders.

Het Boek van Mormon is inderdaad een vreemde eend in de christelijke bijt, maar de vergelijking met het Oude Testament gaat mank. Kronieken is misschien nog wel herkenbaar, maar Ezechiël is ver te zoeken in het Boek van Mormon, dat voluit christelijk en christologisch is.

Maar inderdaad, zoals een Bijbelboek als Job tot de hoogtepunten van de Joodse literatuur behoort, zo kunnen stukken uit – niet het hele! – het Boek van Mormon ook gerekend worden tot een prestatie in de Amerikaanse literatuur.

Hypotheekrenteaftrek en inkomensverdeling

De uiteenzetting van inkomensverdelingen (‘En in welke schijf van jij?’ , 14 mei) levert nieuwe, inzichtelijke informatie op. Maar een belangrijk aspect dat het geschetste beeld vertekent blijft mijns inziens onderbelicht, namelijk het effect van de hypotheekrenteaftrek. Doordat de hypotheekrente wordt afgetrokken van het belastbaar inkomen vallen huizenbezitters in de gepresenteerde inkomensverdeling snel in lagere categorieën.

Ter illustratie: ik koop dit jaar een huis, waardoor mijn belastbaar inkomen op jaarbasis ruim tienduizend euro afneemt, terwijl ik exact hetzelfde werk blijf doen en net zoveel te besteden heb als in mijn huidige huurhuis. Dit laat zien dat huurders met dezelfde inkomsten in hogere categorieën uitkomen dan huizenbezitters. Tegelijk verkleint het de inkomensverschillen, doordat er bij veelverdieners meer huizenbezitters zijn.

    • Prof. Dr. Wouter E.A. van Beek
    • Bob van der Vecht