Subsidies verlammen de politiek

De leiders van India maken zich er met een Jantje-van-Leiden vanaf als ze zeggen dat de onzekerheid onder beleggers over de toekomst van de Europese Unie de koers van de Indiase munt, de rupee, omlaag drukt. En dat is precies wat minister van Financiën Pranab Mukherjee woensdag in het parlement heeft gedaan. Dergelijke uitspraken leiden rechtstreeks naar de val waar ook de Grieken in zijn getrapt: weten wat er moet gebeuren, maar er niets aan doen.

De problemen van India beginnen in New Delhi, niet in Athene. De inflatie staat al twee jaar boven de zeven procent. In het meest recente kwartaal bedroeg de groei van het bruto binnenlands product (bbp) een teleurstellende 6,1 procent. De kapitaalvorming, een maatstaf van de investeringen in toekomstige groei, is gedaald.

Als Mukherjee genoeg politieke macht en moed zou hebben, zou hij de val van de rupee en de dreiging van een neerwaartse spiraal gebruiken als een signaal om tot handelen over te gaan. De crisis biedt een kans voor impopulaire – maar noodzakelijke – economische saneringsmaatregelen. Het ligt voor de hand om met de subsidies te beginnen. Mukherjee beloofde die tot 2 procent van het bbp te beperken, een scherpe daling ten opzichte van de 9 procent die de Oeso heeft berekend.

De economische argumenten tegen brandstofsubsidies zijn sterk. De hogere wereldprijs voor olie – die de Indiase consumenten niet hoeven te betalen – heeft dit jaar bijgedragen tot een stijging van de import met 38 procent. Het tekort op de handelsbalans is op jaarbasis met 78 procent toegenomen, en het begrotingstekort is op een niveau van 3,7 procent van het bbp het hoogste sinds 1980, toen het Internationale Monetaire Fonds de cijfers begon te registreren.

Zonder de subsidies zou India minder ruwe olie importeren, waardoor het tekort op de handelsbalans omlaag zou gaan. Het begrotingstekort, dat 5,9 procent van het bbp bedraagt, zou slinken. Buitenlandse beleggers zouden misschien weer geld in het land gaan steken. Maar net als in Griekenland staat de politiek het economische verstand in de weg. Met goedkope brandstof win je stemmen, en politici van allerlei pluimage vrezen een publieke afstraffing als de prijzen stijgen. In plaats van uit zijn politieke slaap te willen ontwaken, lijkt Mukherjee de alarmknop van zijn wekker uit te hebben gezet.

Jeff Glekin

Vertaling Menno Grootveld

    • Jeff Glekin