Cameron ziet progressie op G8-top, Obama wil snel hervorming banken

Een gezelschap van allooi vanochtend bij het openen van de G8-top: Obama en Cameron vergezeld door Dmitri Medvedev en Angela Merkel. Foto Reuters / Andrew Winning

Op de top van de G8 wordt “progressie geboekt” bij het bespreken van de aanpak van de eurocrisis en de hoge olieprijzen. De leiders van de acht grootste economieën zien deze twee problemen als grootste bedreiging.

In de vroege Amerikaanse morgen sprak David Cameron met Barack Obama. De Britse premier zegt dat hij “een groeiend besef van urgentie” bespeurt dat er maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van de eurocrisis.

Cameron deed geen uitspraken tegenover de pers of een van die maatregelen het aanspreken van oliereserves is. Volgens Reuters is er een mogelijkheid dat Obama tijdens de G8-top dit weekend steun zoekt voordat de EU-boycot op Iraanse olie in juli ingaat.

‘For whatever might happen’

De Britse premier zei dat dit “gevoel van urgentie” nu uitmondt in goede gesprekken over forse plannen voor het terugdringen van schulden, heldere maatregelen voor de grote banken en sterke regulering. Ook moet er volgens hem dan een stevig noodplan komen “for whatever might happen”.

De Amerikaanse president bevestigde dat de acht leden van de top inderdaad gecommitteerd zijn aan het oplossen van de eurocrisis. Hij noemde hierbij dat dit wel gepaard moet gaan met economische groei. Hij wil snel strakkere regelgeving voor banken en zo Wall Street hervormen. Na het verlies die JPMorgan Chase deze week leed mag de belastingbetaler niet opnieuw de dupe worden zegt hij.

De regeringsleiders van de VS, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en Rusland hopen dit weekeinde overeenstemming te bereiken over het aanpakken van de Europese schuldencrisis, al zal het waarschijnlijk nog niet tot concrete maatregelen komen. “So far so good. We’ve got more work to do”, zei Obama. De hervorming van Wall Street, zoals hij het noemt, zou wel al sneller tot stand kunnen komen omdat de wetten hiertoe twee jaar geleden al door de Amerikaanse president zijn ondertekend.

Houding ten opzichte van Iran en N-Korea blijft ongewijzigd

Gisteravond bespraken de leden van de G8 al enkele prangende issues zoals de situatie in Syrië en de houding van Noord-Korea. Hierover zou een “brede consensus” bestaan onder de aanwezige landen.

Obama beaamt volgens Reuters dat de aanpak van Iran blijft zoals die is: sancties en de druk opvoeren blijven gepaard gaan diplomatieke gesprekken over het nucleaire programma van dat land. Op dit gebied blijft ook het beleid van internationale sancties tegen Noord-Korea van kracht.

    • Jules Seegers