Zorg

1. Eigen risico naar 350 euro

2. Rollator uit basispakket

3. Eigen bijdrage van 7,50euro/dag voor ziekenhuis

Op de zorg zal 1,6 miljard euro worden bezuinigd. Dat gebeurt niet met grote hervormingen, maar met korte termijn maatregelen die snel besparingen opleveren. De belangrijkste is de verhoging van het wettelijk verplichte eigen risico van 220 euro nu tot 350 euro in 2013. Het eigen risico is het bedrag dat mensen van 18 jaar en ouder eerst zelf moeten betalen voordat de verzekering de kosten dekt. De gevolgen voor de lage inkomens worden verzacht met een compensatie via de zorgtoeslag. De verhoging van het eigen risico levert circa 800 miljoen euro aan besparingen op.

De rollator verdwijnt uit het basispakket. Mensen zullen die (prijs vanaf 80 euro) zelf moeten betalen vanaf 2013. Voor gehoortoestellen moet een eigen bijdrage van 25 procent worden betaald. Aan de vergoeding van ivf verandert niets.

Patiënten die in het ziekenhuis terecht komen, betalen een eigen bijdrage van 7,50 euro per ligdag.

Hulpbehoevenden blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten met een eigen vermogen moeten een hogere eigen bijdrage gaan betalen voor AWBZ-verzekerde zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit treft onder meer mensen in verpleeghuizen of patiënten met thuiszorg.