Woningmarkt

1. Huren extra omhoog

2. Hulp voor starters

3. Beperking van de hypotheekrenteaftrek

De Nederlandse woningmarkt is er beroerd aan toe: de huizenprijzen daalden in 2012 voor het derde opeenvolgende jaar. De gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV had vooral oog voor de huurmarkt, maar ‘Kunduz’ pakt nu ook de kopers aan. De vijf partijen doorbreken het taboe op de hypotheekrenteaftrek.

Per 1 januari is de betaalde rente alleen aftrekbaar voor hypotheken die gedurende de looptijd volledig en annuïtair (met jaarlijks tenminste drie procent) worden afgelost. Voor bestaande gevallen verandert niets.

Nieuwe hypotheken mogen op termijn niet meer bedragen dan de waarde van het huis. Er komt een overgangsregeling voor starters, zodat zij tijdelijk nog een hogere hypotheek kunnen krijgen.

Kopers die ‘waardevermeerderende’ investeringen doen in hun huis of energiebesparende maatregelen nemen, kunnen meer rente aftrekken.

Huurders met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro krijgen een huurstijging van 1 procent bovenop inflatie. Voor inkomens vanaf 43.000 was al een extra verhoging van 5 procent afgesproken.

De verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent, een maatregel van het huidige kabinet, wordt permanent.