Van Omsk tot groente

kleinkunstDrs. P: Compilé Complé *****

Het fonografische oeuvre van Drs. P bestaat uit 180 nummers, van het eerste grammofoonplaatje uit 1958 tot en met de laatste groentegezangen op een cd uit 1987. De talloze nummers die hij voor anderen schreef, blijven buiten beschouwing. Evenals diverse gelegenheidsliedjes en allerlei verzen die wel in bundels verschenen, maar nooit op de plaat.

Deze becijfering staat te lezen in de wonderschone uitgave Drs. P Compilé en Complé, een vierkant boekwerk met de afmetingen van een langspeelplaat, waarin op 36 gul geïllustreerde pagina’s wordt teruggekeken op ’s mans leven (zeer beknopt) en werken (uitgebreider). Op de acht cd’s in het boek heeft Vic van de Reijt de 180 opnamen bijeenbracht. De artistieke ontwikkeling van de kwinkelerende bedrijfseconoom is opvallend – van parodieën op antieke levensliederen tot nummers die over alles kunnen gaan: een dodenrit naar Omsk, een veerpont, de dubbele punt, andijvie, de Elfstedentocht en wat al niet. En ook opvallend is hoe genietbaar de gevarieerde muziekjes zijn die eveneens uit zijn pen vloeiden.

Drs. P is nu 92 jaar, te oud om nog nieuwe liedjes te maken. Maar met wat er is, kunnen we ruimschoots toe.