Overig

1. Nullijn ambtenaren

2. Afschaffen dierenpolitie

3. Minder bezuinigen op ontwikkelingshulp

Overige maatregelen van het Lenteakkoord zijn:

Ambtenaren krijgen de komende twee jaar te maken met een nullijn. Uitzondering wordt gemaakt voor personeel in de zorg.

De btw op de podiumkunsten gaat vanaf 1 juli weer omlaag. Het kabinet verhoogde een jaar geleden dit tarief van 6 naar 19 procent.

Eerder voorgenomen bezuinigingen op het passend onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en het persoonsgebonden budget worden geheel of gedeeltelijk afgeschaft.

De voorgenomen bezuiniging van 750 miljoen op ontwikkelingssamenwerking gaat niet door.

De AOW-leeftijd gaat eerder omhoog dan was voorzien. De komende drie jaar met een maand, daarna drie jaar lang met twee maanden en in 2019 met drie maanden. In 2023 komt de leeftijd op 67.

Ontslagprocedures worden wettelijk vastgelegd. De rechter komt er alleen maar aan te pas als een werknemer niet akkoord gaat met zijn ontslag. De werkgever betaalt het eerste half jaar aan ww-uitkering.

Voetbalclubs gaan meebetalen aan de inzet van politie. Daarbij gaat het om 30 miljoen euro.