Belastingen

1. Btw naar 21 procent

2. Woon-werkverkeer belast

3. Meer accijns tabak, alcohol

De vijf partijen halen de grootste bedragen binnen door belastingen te verhogen. Zo gaat de btw met ingang van 1 oktober van 19 naar 21 procent. Een deel van de opbrengst van ruim 4 miljard wordt via een verlaging van de inkomstenbelasting (1,5 miljard euro) vanaf komend jaar teruggegeven. In het Catshuisakkoord zou die teruggave pas in 2014 beginnen. Vooral voor mensen die minder dan modaal verdienen zorgt de lagere inkomstenbelasting – tarieven van de eerste twee schijven worden dalen – voor een reparatie van de koopkracht.

Veel mensen zullen ook geraakt worden doordat woon-werkvergoedingen vanaf volgend jaar belast gaan worden. Nu krijgt een werknemer nog 19 cent per kilometer onbelast vergoed. Het vergoeden van zakelijke reizen blijft wel onbelast.

Minder slachtoffers telt de zogeheten werkgevers- of crisisheffing. Werkgevers moeten tijdelijk 16 procent extra belastingen betalen voor lonen van meer dan 150.000 euro. Doorwerkbonussen die hoger zijn dan 531.000 euro worden tegen een speciaal tarief van 75 procent belast.

Accijns op sigaretten gaat met 35 cent omhoog, shag wordt 60 cent duurder. Ook drank wordt duurder: accijns op bier stijgt met 10 procent, wijn met 15 procent en sterke drank wordt 6 procent meer belast.