Advies in Utrecht: geld naar 48 centra

Twaalf Utrechtse cultuurinstellingen verliezen naar alle waarschijnlijkheid hun subsidie voor de komende vier jaar. Het gaat onder andere om jeugdkunstcentrum Het Lab, toneelgezelschap ’t Barre Land en Muziekhuis Utrecht.

De onafhankelijke Adviescommissie Cultuurnota adviseerde het stadsbestuur deze week in een brief de aanvraag van in totaal 28 cultuurinstellingen te weigeren. 48 instellingen worden als ‘subsidiabel’ beoordeeld, waaronder het Nederlands Film Festival en het nieuwe podiumkunstenfestival van Springdance en Festival a/d Werf. Het college van burgemeesters en wethouders volgt gewoonlijk de adviezen.

De gemeente Utrecht wil niet korten op het huidige cultuurbudget van 26 miljoen euro voor de jaren 2013 tot 2017, met het oog op de vieringen van de Vrede van Utrecht in 2013, de ambitie van de stad om Culturele Hoofdstad 2018 te worden en de festiviteiten rondom het 900-jarig jubileum van de stadsrechten van Utrecht in 2022. De commissie stelt dat door het grotendeels wegvallen van het cultuurbudget van de provincie, aangekondigde bezuinigingen van 200 miljoen euro bij het rijk en de landelijke fondsen er minder geld is voor cultuur in Utrecht.

De adviescommissie stelt dat er veel schort aan ondernemerschap en bedrijfsvoering bij de grote Utrechtse cultuurinstellingen als het Centraal Museum, Stadsschouwburg Utrecht en Het Nederland Volksbuurtmuseum. „Er wordt te zonnig van uitgegaan dat er wel geld uit de markt zal komen en in de begroting worden de bedragen voor fondsen en sponsoring vaak te rooskleuring voorgesteld”, schrijft de commissie. Ook pleit de commissie voor diepgaande samenwerkingen binnen de Utrechtse culture wereld: „Voor veel instellingen wordt dit noodzakelijk om te kunnen overleven.”