Uitgesproken

Kort na Adam en Eva zijn de Buma’s begonnen te besturen, daar komt het wel op neer.

Sybrand van Haersma Buma, kandidaat-partijdleider van het CDA en burgemeesterszoon, in Altijd wat (NCRV).