Uitgaven aan zorg naar ruim 52 miljard

Nederland heeft vorig jaar ruim 52 miljard euro uitgegeven aan gezondheidszorg, 3,5 procent meer dan in 2010. Dat zijn de uitgaven die de hele bevolking doet aan verplichte zorgpremies en belastingen. Dit blijkt uit CBS-cijfers over bestedingen in de zorg die vanochtend werden gepresenteerd.

Hoofdoorzaak voor de groei zijn gestegen loonkosten. Het gaat vooral om ziekenhuizen, huisartsen (2,7 miljard), tandartsen, psychiaters (5,5 miljard) en medicijnen (6,5 miljard). Veruit de grootste post is die van de ziekenhuizen en medisch specialisten: 23,5 miljard euro vorig jaar, ofwel 3,8 procent meer dan in 2010. In het jaar 2000 bedroeg die post nog 11 miljard euro.

Het CBS houdt ook de bestedingen bij aan welzijn (ouderen-, jeugd- en gehandicaptenzorg); zo komt de hele ‘zorg- en welzijnsbegroting’ op 90 miljard euro voor vorig jaar. Dat is 14,9 procent van het bruto binnenlands product, ofwel alle goederen en diensten in het land.

De post die relatief het hardst groeide, was die van de huisartsen: met 8 procent tot 2,7 miljard euro. Volgens het CBS komt dat vooral door ‘tariefsverhogingen’.

Achtereenvolgende kabinetten hebben geprobeerd de kosten in de zorg te beperken. Dat lukt niet helemaal. Voor dit jaar hebben kabinet, ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgesproken dat ziekenhuizen 2,5 procent meer mogen uitgeven (zorg verlenen) dan vorig jaar. In theorie: 24 miljard in 2012. Alles daarboven moeten ziekenhuizen zelf betalen.