ik@nrc.nl De gynaecoloog

Dit jaar viert de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) haar 125-jarig bestaan. Gynaecologen observeren emotionele, gênante, maar ook mooie momenten in de levens van hun patiënten. Ideaal materiaal voor ikjes, dacht de Bossche gynaecoloog Mieke Kerkhof, die voor dit jubileum praktijkanekdotes van zichzelf en collega’s verzamelde. Bij wijze van uitzondering ook anoniem.