Evenveel betalen als gezin?

Problemen met bedrijven en overheidsdiensten? Help@NRC gaat elke woensdag op zoek naar antwoorden. Vandaag: waterschapsbelasting en KPN.

Op de belastingaanslag die hij onlangs kreeg van waterschap De Dommel, zag Lout Donders dat hij is ingedeeld in code 0: ‘woonruimte bewoond door 2 of meer personen’.

„Feitelijk klopt dat”, schrijft Donders aan Help@NRC. „Wij zijn met z’n tweeën. Maar niet met ‘meer personen’. Als je uitgaat van het idee dat de verbruiker/vervuiler betaalt, waarom moet ik dan evenveel betalen als een gezin met twee, drie of vier kinderen?”

Hij legde de vraag voor aan het waterschap, maar ontving een naar zijn mening „onbevredigend” antwoord. Alleen voor iemand die alleen woont, wordt een uitzondering gemaakt. „Ik kan me voorstellen dat u dit onrechtvaardig vindt”, schrijft Godelieve van de Laar, medewerkster belastingheffing en -invordering van waterschap De Dommel, in haar e-mail.

„Het meest juist zou zijn als gekeken wordt naar het ingenomen water en dat daar de heffing aan gekoppeld zou worden.” Dit is in de praktijk echter nauwelijks uitvoerbaar, legt zij uit, omdat lang niet alle woningen voorzien zijn van een eigen watermeter.

Het bijhouden van de werkelijke gezinsgrootte zou bovendien „een dure aangelegenheid” zijn. „Alle veranderingen in de gezinssamenstelling zouden dan op de voet moeten worden gevolgd en geregistreerd.”

Van de Laar vindt het vervelend, maar kan op dit moment niets aan de systematiek veranderen, zo besluit zij haar mail. „Het enige wat u zou kunnen doen is via politieke partijen een nieuw wetsvoorstel proberen te lanceren.”

Wie biedt?