De robot: slaaf, zuster, auto, agent en soldaat van morgen

Nu we aan de vooravond staan van de roboticarevolutie is het zaak de ‘kansen en risico’s van nieuwe robotica in te zien en te overwegen’, meent het Rathenau Instituut. In Overal robots: Automatisering van de liefde tot de dood wordt onderscheid gemaakt tussen vijf soorten bots: thuis-, zorg-, auto-, politie- en militaire robots. Elke soort kent eigen boeiende ontwikkelingen, mogelijkheden en ontstaansgeschiedenissen, die het boek in kaart brengt. Dit afgewisseld door interviews, met hoogleraren robotica, maar ook met PVV-Kamerlid Marcial Hernandez, ex-landmachtofficier en warm voorstander van meer robots bij Defensie. „Als je een kwetsbare jongeman de oorlog in stuurt terwijl je ook een robot kan uitzenden – zou je dát dan niet moeten doen?” De opkomst van de robot gaat gepaard met het opdoemen van veel nog te slechten ethische obstakels. ‘Overal robots’ zet ze per robotsoort uiteen. Is het wenselijk dat sociaal-emotionele zorg voor ouderen wordt overgedragen aan een niet-levend ding? Is dat vooruitgang of dehumanisering? Willen we in auto’s rijden die zelf de maximum snelheid bepalen? Wie is er dan nog aansprakelijk bij verkeersongevallen? En wat als de nu ontwikkelde gevechtsrobots, de zelfmoordterroristen van morgen zijn? Zomaar wat vragen uit het boek.