Bumabestuurder geeft 'signaal' af met vertrek

Vandaag stemmen de leden van Buma/Stemra over een nieuw bestuur, gewijzigde statuten en het jaarverslag 2011. De onrust blijft.

Verbetering, openheid en transparantie zijn termen die auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra het afgelopen jaar veelvuldig bezigde. Alle schijn van belangenverstrengeling moet bij een vernieuwd en verbeterd Buma/Stemra worden voorkomen. Maar het blijft rommelen in de organisatie. Met als recentste voorval het opstappen van bestuurslid Shaif Basier, één dag voor de Algemene Ledenvergadering, die vandaag wordt gehouden in hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Daar wordt de leden gevraagd in te stemmen met een nieuw bestuur.

Shaif Basier die namens auteursvereniging PALM in het bestuur van Buma/Stemra zat, wil zich „ distantiëren van de recente bestuurlijke en organisatorische gang van zaken”. Hij geeft met zijn vertrek „bewust een signaal af”.

De financieel specialist Basier uitte de afgelopen weken veelvuldig kritiek op de werkwijze van Buma/Stemra. Zo stuurde hij leden van PALM een brandbrief, waarin hij waarschuwde voor „ernstige misstanden rond de bestuurshervormingen”, waaronder een „poging tot omkoping en het onder druk zetten van bestuursleden door hoge functionarissen”. Hij sprak in april met deze krant over een hetze tegen hem, die was ontstaan nadat hij kritische vragen stelde aan de externe accountant en directie van Buma/Stemra. Basier wilde een interne klokkenluiderprocedure, instelling van een auditcommissie en een ‘integrale risicoanalyse ten aanzien van sectorfraude in de muzieksector’. Daarna zou zijn kandidatuur bij de benoemingscommissie op onheuse wijze zijn beïnvloed en geblokkeerd ten gunste van zijn tegenkandidaat, muziekproducer Eric van Tijn.

Basiers beweringen worden tegengesproken door Leo de Wit, interim-voorzitter van het bestuur. „Het is volstrekte onzin. En wij stellen kritische bestuurders juist op prijs.” Basier is volgens De Wit „om statutaire redenen” uit het gereorganiseerde bestuur gevallen. Dat gaat van 24 leden terug naar 12 en zal worden samengesteld uit 8 auteurs, 4 uitgevers en een onafhankelijk voorzitter. Basier is noch auteur, noch uitgever.

Op de vergadering komen drie zaken in stemming: nieuwe bestuursleden, nieuwe uitgewerkte statuten en de jaarrekening 2011. Leden, onder wie veel jonge musici, riepen stemgerechtigden de afgelopen dagen op internet en Twitter op om tegen te stemmen. Ook het stemadvies van de Vakbond voor Musici luidt: keur de jaarrekening af en stem tegen de bestuursvoordrachten.

Openheid wordt verlangd over het vertrokken directielid Cees van Rij (afkoopsom: zeven ton). Opmerkelijk is ook de bonus (ruim 52.000 euro) die zittend directievoorzitter Van der Ree kreeg. Kritiek is er op het feit dat bestuurders voortaan alleen als collectief gekozen kunnen worden. Een nieuwe gedragscode stelt ook dat bestuursleden hun kritiek niet meer naar buiten mogen uitspreken. Dat maakt hen, volgens sommigen, „monddood naar de achterban”.

Het College van Toezicht Auteursrechtenorganisaties maakte gisteren bekend dat het opgestapte bestuurslid Gerrits, dat in opspraak raakte door een tv-uitzending van PowNews, waarin hij zijn diensten als bestuurder aanbood in ruil voor een deel van de opbrengst van een claim op auteursrechten, de regels van Buma/Stemra niet heeft overtreden. Het probleem ligt bij onduidelijke gedragsregels van de organisatie.