Waag Society krijgt miljoen euro subsidie

Waag Society, de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Mediamatic en zes andere culturele instellingen die eerst structureel werden ondersteun door het Rijk, krijgen in 2013 en ’14 subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Onder meer de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte , WORM en het Nederlands Instituut voor Mediakunst krijgen niets. Het Stimuleringsfonds moet zich omvormen tot fonds voor de creatieve industrie. Het verstrekt vanaf volgend jaar niet alleen subsidies aan architectuurinstellingen, maar ook aan instellingen op het gebied van e-cultuur en vormgeving. Het fonds heeft per jaar 2,7 miljoen euro om te verdelen. Dat budget was driemaal overvraagd. De instelling die het hoogste bedrag krijgt is Waag Society: 1 miljoen euro in twee jaar. Deze instelling doet onderzoek op het grensvlak van kunst, wetenschap en technologie. De Architectuur Biënnale krijgt 9 ton. Er waren ook instellingen die voor het eerst subsidie aanvroegen, zoals Pakhuis de Zwijger. Geen van deze instellingen krijgt iets.

    • Claudia Kammer