Strengere straffen voor witwassen en celstraf voor subsidiefraude mogelijk

Financieel-economische delicten wordt voortaan strenger bestraft. Misbruik van subsidies wordt strafbaar gesteld en voor witwassen en corruptie gaan de straffen omhoog. Bedrijven die de fout ingaan, kunnen straks een geldboete krijgen van tien procent van hun jaaromzet.

Demissionair minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft vanmorgen een wetsvoorstel over financieel-economische criminaliteit voor advies gestuurd naar onder andere het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. De Tweede Kamer heeft Opstelten al eerder opgeroepen om de ‘witteboordencriminaliteit’ aan te pakken.

„Delicten als fraude, omkoping en witwassen zijn lucratief door een combinatie van hoge winsten en naar verhouding lage straffen, die in de strafwet staan”, schrijft minister Opstelten in het wetsvoorstel. De ernst van het strafbare feit en de draagkracht van de onderneming moeten een grotere rol spelen, schrijft hij ook, en dus moeten de boetes gekoppeld worden aan de jaaromzet. „Bij kapitaalkrachtige ondernemingen maken de huidige geldboetes weinig indruk”, aldus Opstelten.

Ook misbruik van gemeenschapsgeld wordt strafbaar. Iemand die subsidie of uitkering ontvangt zonder dat diegene daar recht op heeft, kan straks een gevangenisstraf van drie jaar krijgen. Opstelten wil hier mee onder meer bedrijven aanpakken die ten onrechte milieusubsidies innen, of ondernemers die starterssubsidie krijgen zonder een bedrijf te beginnen. Bij misbruik van Nederlandse subsidies kan nu alleen het geld worden teruggevorderd en een boete worden uitgedeeld.

Voor het niet melden van ongebruikelijke transacties of het negeren van milieuvoorschriften gaat de maximumstraf omhoog naar vier jaar. En de maximumstraf voor witwassen stijgt van vier tot zes jaar celstraf. „Profiteurs die een luxeleven leiden omdat zij geld aannemen van criminelen”, kunnen straks twee jaar celstraf krijgen. „Gebeurt het witwassen uit gewoonte, dan komt er nog eens twee jaar bij en wordt de straf maximaal acht jaar.”