SP: klokkenluiders onder wettelijke bescherming

SP-Kamerlid komt met initiatiefwet.

Den Haag. Werknemers die vermoedens hebben van een maatschappelijke misstand bij hun werkgever kunnen zich straks melden bij een onafhankelijk Huis voor Klokkenluiders. Ook komt er een speciaal fonds waaruit klokkenluiders een uitkering zouden kunnen krijgen.

Een nieuwe wet moet mensen die misstanden melden beter beschermen dan nu, zodat misstanden sneller aan het licht komen. Ronald van Raak (SP) stuurde gisteren zijn initiatiefwetsvoorstel hierover naar de Raad van State voor advies. Het Huis voor Klokkenluiders moet onder de Nationale Ombudsman gaan vallen. Volgens Van Raak komt zo een einde aan de huidige wildgroei aan regelingen voor klokkenluiders en is onafhankelijk onderzoek mogelijk.

Werknemers die melding willen maken van fraude, corruptie of veiligheidsproblemen moeten dat nu vaak eerst intern melden bij een vertrouwenspersoon. Daardoor krijgen misstanden onterecht de status van een arbeidsconflict, zegt Van Raak. „Dat is het gevolg van een melding, niet de kern.” Volgens de nieuwe wet mogen werknemers niet ontslagen worden zolang het onderzoek naar hun melding nog loopt.

In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid voor het plan te zijn, onder andere bij de PvdA en de ChristenUnie. De PVV zou er welwillend tegenover staan. Eind 2007 stemde een meerderheid ook voor een motie van Van Raak die het kabinet opriep om een klokkenluidersfonds op te richten. Deze werd nooit uitgevoerd. NRC