Ringtone

Met ons koor repeteren we in de catacomben van het Concertgebouw.Tijdens het zingen gaat tussen de alten een mobieltje rinkelen. De dirigent probeert het geluid eerst te negeren, maar als de doordringende ringtone aanhoudt, springt hij geërgerd op vanachter zijn vleugel en roept uit:

„En ik heb hier nooit bereik!”

Een ikje is een ervaring of persoonlijke anekdote vervat in maximaal 120 woorden. U kunt zelf een ikje insturen op nrc.nl/ik

    • Mariëtte van den Bergh