Palestijnen eindigen hongeractie

Zo’n 1.600 Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen hebben er gisteren mee ingestemd hun hongerstaking te beëindigen in ruil voor beloften dat hun omstandigheden worden verbeterd. De meesten van hen begonnen op 17 april met hun hongerstaking, maar enkelen weigerden al meer dan twee maanden voedsel.

In het door Egyptische bemiddeling tot stand gekomen akkoord worden limieten gesteld aan de Israëlische politiek om gevangenen voor onbeperkte termijn zonder proces vast te houden. Voorts wordt een einde gemaakt aan het in sommige gevallen jarenlange verblijf in isoleercellen van 19 gevangenen en krijgen gevangenen uit Gaza voor het eerst sinds 2006 familiebezoek.

In ruil voor deze concessies beloven de gevangenen „zich te onthouden van iedere terreurdaad” en niet opnieuw in hongerstaking te gaan. Hamas begroette het akkoord als „zege voor de waardigheid”. Hanan Ashrawi, een leider van de Palestijnse Bevrijdings-Organisatie, onderstreepte dat het aantoont dat „niet-gewelddadig verzet een essentieel werktuig is in onze vrijheidsstrijd”.

De Israëlische autoriteiten was er veel aan gelegen een oplossing te vinden voor vandaag, wanneer de Palestijnen met demonstraties de ‘Nakba’ (catastrofe) gedenken, de vestiging van de staat Israël. De rechtse parlementariër Danny Danon noemde de overeenkomst „een ernstige fout”. Hij meende dat „de terroristen geen cadeaus moeten worden gegeven”. (Reuters, AP, AFP)