Onderhandelingen over cao politie hervat - acties stopgezet

De politie zal acties stoppen nu de onderhandelingen over het cao zijn hervat. Foto Hollandse Hoogte / Thomas Schlijper

Het overleg over een nieuwe cao voor de politie wordt binnenkort hervat. Dat melden het ministerie van Veiligheid en Justitie en de politiebonden vandaag.

Voor 1 juni willen de bonden en het ministerie een resultaat hebben bereikt. Minister Ivo Opstelten (VVD) en de politievakbonden zouden er vertrouwen in hebben dat verdere onderhandelingen kunnen leiden tot een ‘voor alle partijen verdedigbare cao’.

Acties worden opgeschort

Nu de onderhandelingen worden hervat, zullen politiemedewerkers volgens politievakbond ACP hun acties die ze sinds begin maart voeren staken. Zo werd er een zogeheten coulancebeleid gehanteerd ten aanzien van de lichtere overtredingen. Vergrijpen zoals fietsen zonder licht werden expres door de vingers gezien. Gisteren werd bekend dat agenten in Drenthe, Friesland en Groningen de afgelopen twee maanden voor ruim 3,5 miljoen euro aan boetes door de vingers hebben gezien.

Ook werden bureaus gesloten en zogenaamde langzaamaanacties gehouden, waarbij politieauto’s expres stapvoets rijden om het verkeer te hinderen. De acties hadden tot voor kort een publieksvriendelijk karakter, maar onder meer door de aangekondigde nullijn voor ambtenaren werden ze verhard.