Licht lagere winst voor SNS Reaal

SNS Reaal behaalde over het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst van 23 miljoen euro, tegenover 25 miljoen euro een jaar eerder. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz
SNS Reaal behaalde over het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst van 23 miljoen euro, tegenover 25 miljoen euro een jaar eerder. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz SNS Reaal behaalde over het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst van 23 miljoen euro, tegenover 25 miljoen euro een jaar eerder. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De winst van de bank en verzekeraar SNS Reaal is in het eerste kwartaal op jaarbasis licht gedaald. De daling werd mede veroorzaakt door een hoger verlies bij de vastgoedtak. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde handelsupdate.

SNS Reaal behaalde over de eerste drie maanden van dit jaar een nettowinst van 23 miljoen euro, tegenover 25 miljoen euro een jaar eerder. Op de kernactiviteiten bankieren en verzekeren werd echter een hogere winst behaald van 87 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 82 miljoen, meldt persbureau Novum.

Bij het vastgoedonderdeel Property Finance werd een verlies geleden van 64 miljoen. Vorig jaar noteerde het onderdeel ook al een verlies van 57 miljoen euro. Negatief voor het resultaat waren verder een netto-afschrijving van negen miljoen euro op Griekse staatsleningen, lagere provisie-inkomsten en hogere afschrijvingen op leningen.

De core-tier-1-ratio van het SNS Bank was eind maart 9,4 procent, een lichte stijging ten opzichte van de 9,2 procent eind december. Het solvabiliteitspercentage van de verzekeringsactiviteiten van SNS, Reaal en Zwitserleven, daalde tot 194 procent. Eind 2011 was dat nog 203 procent. Dit werd veroorzaakt door de gedaalde rente. In april is de solvabiliteit weer gestegen tot boven de tweehonderd procent.

‘Nettowinst lager, maar werd gecompenseerd door verzekeringsactiviteiten’

Ronald Latenstein, voorzitter van de Raad van Bestuur, in een toelichting:

“De verdere verslechtering van de economische omgeving en de volatiliteit op kapitaal en –financieringsmarkten in aanmerking genomen, heeft SNS REAAL in het eerste kwartaal naar tevredenheid gepresteerd. Gedurende dit kwartaal bleef de rente laag, de aandelenmarkt volatiel en onroerend goed markten kwamen verder onder druk. Desalniettemin rapporteerden onze kernactiviteiten een nettowinst van € 87 miljoen, mede dankzij lagere kostenniveaus. De nettowinst van SNS Bank was lager, maar dit werd meer dan gecompenseerd door een hogere nettowinst van de verzekeringsactiviteiten. In lijn met eerdere indicaties bleef Property Finance verlieslatend, terwijl we doorgaan met de afbouw van de leningenportefeuille.”