Kinderombudsman maakt zich zorgen over armoede bij kinderen

De overheid moet zorgen dat de levensstandaard van arme kinderen voldoende is, bijvoorbeeld door ze te ontzien bij de bezuinigingen die op stapel staan. Dat vindt Kinderombudsman Marc Dullaert, van wie vandaag de eerste Kinderrechtenmonitor verscheen.

Er is een groeiende groep kinderen die in armoede leeft. Eén op de tien kinderen zit onder de grens, zo’n 327.000 kinderen, en de verwachting is dat daar volgend jaar door de economische malaise nog 40.000 bijkomen. Arm is in dit geval onder de norm ‘niet-veel-maar-toereikend’ van het instituut voor budgetvoorlichting Nibud. Volgens het Nibud hebben gezinnen in deze categorie geld voor de basisvoorzieningen zoals eten, kleden en wonen en ook – bescheiden – voor sport, bibliotheeklidmaatschap en het af en toe ontvangen van visite. Voor een eenoudergezin met twee kinderen komt dat op ruim 1.400 euro netto.

Dullaert constateert dat het met het overgrote deel van de kinderen in Nederland heel goed gaat: ruim 85 procent is gelukkig, sterker nog, behoort tot de gelukkigste kinderen ter wereld. Maar er zijn specifieke groepen die minder goed af zijn, en voor hen kan de overheid volgens de ombudsman meer doen. Bijvoorbeeld op het gebied van kindermishandeling. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna 120.000 kinderen per jaar slachtoffer worden van mishandeling. Daarvan is naar schatting bijna 3.500 kinderen slachtoffer van seksueel misbruik.

Dit onderwerp heeft de aandacht van de overheid, die dit jaar een speciale taskforce heeft ingesteld die moet toezien op de aanpak van kindermishandeling. Maar de ombudsman vindt dat er beter moet worden omgegaan met meldingen van mishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Zo is niet duidelijk hoe de veiligheid van het kind gewaarborgd wordt nadat een melding is gedaan bij het meldpunt.

De Kinderombudsman, die vorig jaar door de Tweede Kamer is benoemd, controleert of Nederland zijn verplichtingen nakomt onder het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind.