ik@nrc.nl

Met ons koor repeteren we in de catacomben van het Concertgebouw in Amsterdam. Tijdens het zingen gaat tussen de alten een mobiel rinkelen. De dirigent probeert het geluid eerst te negeren, maar als de doordringende ringtone aanhoudt, springt hij zichtbaar geërgerd op vanachter zijn vleugel en roept uit: „En ik heb hier nooit bereik!”

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl