Brief over videoscheidsrechters in het voetbal

Herberekenen wedstrijden is nogal arbitrair

‘Als de scheids nooit fouten zou maken’ – onder deze misleidende kop presenteert NRC Handelsblad een onderzoek naar de inzet van een videoscheidsrechter in de Nederlandse voetbalcompetitie (8 mei). De lezer worden ingewikkelde berekeningen voorgeschoteld om wedstrijden met verkeerde beslissingen een andere puntenwaardering te kunnen geven. Dit is een onzinnige, volstrekt arbitraire onderneming.

Ten eerste is het een valse suggestie dat de videoscheidsrechter menselijk beoordelingsvermogen kan vervangen. Vaak geeft ook een video geen uitsluitsel. Dan zal de scheidsrechter toch zelf de knoop moeten doorhakken. De journalisten nemen hier de rol van de scheidsrechter over: zij beoordelen de beelden ook.

Ook negeren ze het feit dat een andere beslissing een totaal andere wedstrijd creëert. Je kunt niet weten, laat staan berekenen, hoe de wedstrijd zou zijn verlopen als je met videobeelden een scheidsrechter had teruggefloten. Doen alsof dit wel kan, miskent een van de essenties van voetbal: onvoorspelbaarheid.

Ten derde: om tot een nieuwe stand te komen, zijn alle duels los van elkaar opnieuw bekeken. In een reeks wedstrijden kan de uitkomst van het ene duel evenwel invloed hebben op het volgende. Als je dan toch iets onmogelijks wilt berekenen, moet je ook dit op een of andere manier verdisconteren. De video-eindstand is helemaal niet te vergelijken met de echte eindstand. Die laatste is wél het resultaat van een samenhangende reeks wedstrijden.

Ten slotte is het nogal arbitrair welke arbitraire dwalingen worden meegerekend. Scheidsrechterlijke missers die ook veel invloed op het wedstrijdverloop kunnen hebben, blijven buiten beschouwing. Waarom is bijvoorbeeld niet gekeken naar situaties waarin spelers in een kansrijke positie ten onrechte werden teruggefloten voor buitenspel?

Kortom: aan dit onderzoek zitten zo veel haken en ogen dat de resultaten ofwel onbetrouwbaar ofwel nietszeggend zijn. We zullen het, hoe ergerlijk dit soms ook is, moeten blijven doen met echte scheidsrechters. Die zullen fouten blijven maken. Wat dat betreft lijken het net voetballers. Of journalisten.

Nijmegen