Vestia schrapt zeker honderd banen en voegt bedrijven samen

Bij de noodlijdende woningcorporatie Vestia verdwijnen minstens 100 voltijds banen. Gedwongen ontslagen onder de 1150 medewerkers worden niet uitgesloten. Dat blijkt uit een interne brief van interim-directeuren Gerard Erents en Jacques Thielen die Vestia vandaag openbaar heeft gemaakt.

Foto NRC / Rien Zilvold

Bij de noodlijdende woningcorporatie Vestia verdwijnen minstens honderd voltijds banen. Gedwongen ontslagen onder de 1150 medewerkers worden niet uitgesloten. Dat blijkt uit een interne brief van interim-directeuren Gerard Erents en Jacques Thielen die Vestia vandaag openbaar heeft gemaakt.

Het aantal banen dat verdwijnt kan nog oplopen, omdat Vestia meer bouwprojecten gaat schrappen op last van minister Spies van Binnenlandse Zaken. Het aanvankelijke verbeterplan dat Vestia bij de minister heeft ingediend gaat uit van honderd voltijds banen, maar de minister vindt het plan nog niet goed genoeg. De woningcorporatie is nog in gesprek met de vakbonden over het opstellen van een sociaal plan.

Vestia, vooralsnog de grootste woningcorporatie van Nederland (79.000 huurwoningen), kampt met een tekort van ongeveer 1,6 miljard euro. De corporatie is bijna failliet gegaan door voor miljarden aan risicovolle renteverzekeringen af te sluiten. De kasbeheerder van Vestia, Marcel de V., zit vast op verdenking van fraude en zou miljoenen hebben verdiend aan de contracten.

Vestia wil zich meer richten op Zuid-Holland en een aantal van haar vijftien losse woonbedrijven samenvoegen. In de regio’s Haaglanden en Rijnmond wil Vestia uiteindelijk één of twee woonbedrijven overhouden. Ook wordt samenvoeging van de woonbedrijven Vestia Noord Nederland en Vestia Zuid Nederland overwogen. De 10.000 woningen van de twee woonbedrijven Stadswonen in Rotterdam en Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel wil Vestia verkopen, zo maakte NRC Handelsblad vorige week bekend. Eerder maakte Vestia bekend de huren voor nieuwe huurders te verhogen tot 92 procent van de maximale huur.

‘Nauwelijks nog nieuwe projecten voor Vestia’

Verder wil Vestia haar vier werkbedrijven, waaronder Ceres en Estrade, samenvoegen tot één ontwikkelingsbedrijf. De corporatie zal de komende jaren ,”nauwelijks nog’’ nieuwe projecten opstarten. Voor grootschalige renovatie heeft Vestia ook geen geld meer, alleen voor regulier onderhoud en reparaties.

In de toekomst wil Vestia een driehoofdig bestuur met afzonderlijke bestuurders voor de secties wonen (woonbedrijven, onderhoudsdiensten, volkshuisvestingsbeleid), ontwikkeling (projectenportefeuille, vastgoeddiensten, verkoopbeleid) en de bedrijfsvoering. Het financiële debacle heeft aangetoond dat een eenhoofdig bestuur ,,niet wenselijk’’ is, volgens de interim-besturen. Oud-directeur Erik Staal, die begin februari moest terugtreden, was enig bestuurder van Vestia. Hij ondertekende alle rentecontracten, maar is geen verdachte in het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Een vijftal werkgroepen moet voor 1 juli advies uitbrengen aan het interim-bestuur over de aanpassing van het verbeterplan.