Tevreden met de inkomensverdeling?

We hebben nog een paar minuten voordat de optocht begint. Hij duurt precies een uur, dus maakt u het zich gemakkelijk.

Wat gaat er gebeuren?

U krijgt de Parade van Pen te zien. Met twee hoofdletters P, want Jan Pen (1921-2010) was een briljant econoom. De Parade is een van zijn inmiddels klassieke innovaties om de economie te verbeelden. In de parade trekken alle Nederlanders voorbij, waarbij de volgorde én hun lichaamslengte bepaald worden door hun inkomen.

De parade is gebaseerd op de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de verdiensten van alle Nederlanders in 2010 in box 1 van de inkomstenbelasting. Dus geen vermogenswinsten of -verliezen op aandelenbeleggingen, maar wel bonussen.

Als u iets wil weten, vraagt u het gerust. Ik hoor dat iedereen klaar staat. Ik tel af. Drie. Twee. Een. (Stilte.)

- Ik zie niks.

Klopt. Nu komen de 3,53 miljoen mensen langs die geen enkel inkomen hebben. Jongeren. Huisvrouwen. Zij komen als mollen voorbij... onder de grond. Dertien minuten lang.

- Kijk, kijk, ik zie iets bewegen. Wat is dit voor horror... Ik zie opeens een hoofdje uit de grond...

Dat zijn de dwergen. Maar u ziet: ze worden steeds groter. Zij zijn met meer dan 5,7 miljoen. Zij zijn van alle leeftijden, maar er zijn wat meer jongeren. En u ziet veel vrouwen, die werken het meest in deeltijd. De laatsten komen over 21 minuten langs en dan zult u zien dat zij nog steeds kleiner zijn dan u bent. U mag best zwaaien hoor.

- Ze zwaaien terug.

Nu gaat u langzaam, maar steeds sneller wat zien veranderen. Mensen worden witter. Meer mannen. Meer pakken. En kijk eens naar hun lengte. U moet even opstaan.

- Hé, dat was een van de leraren van mijn dochter. En daar... daar komen mannen die net zo lang lijken als ik ben.

Ja, we zijn nu al bijna veertig minuten onderweg en nu komt de eerste Nederlander die u recht in de ogen kunt kijken. Het gemiddelde inkomen.

- Hé, daar zijn de buren. En ik zie daar wat collega’s. Verdomd, daar verderop komt de directeur aan.

U ziet, ze worden steeds groter. Consultants, topadvocaten, hoge ambtenaren, bekende tv-mensen, ministers. Zodadelijk moeten we naar buiten om het slot van de parade nog goed te zien. Niet schrikken. Zij verdienen zoveel dat zij met hun hoofd letterlijk door het dak gaan. Hun fiscaal inkomen is 150.000 euro of meer. Topvoetballers. Topmanagers. 48.000 mensen. Let op. Het duurt maar achttien seconden. Drie. Twee. Een. Het is voorbij. Wat gaat er door u heen?

- Man, die laatste. Wat een reuzen... Ik word er een beetje bang van, net als van die mollen en die dwergen trouwens aan het begin. Dat zag er wel heel armoedig uit. En dat in Nederland.

Dus?

- Dus wat?

Bent u tevreden met wat u zag? Met de inkomensverdeling?

- Nou, nee.

Gefeliciteerd. Dat is een opvatting met een constant brede maatschappelijke steun. In de laatste peiling van denktank SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, zegt 63 procent dat de verschillen tussen arm en rijk kleiner moeten worden. De meeste steun voor kleinere verschillen komt van kiezers op de SP, PvdA en PVV. In het Lente-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie is een aparte belasting opgenomen voor topverdieners boven 150.000 euro. Werkgevers moeten die betalen. Goed idee?

- Nee.

O.

- Nee. Die reuzen verdienen genoeg. Die betalen zelf maar.

Menno Tamminga