Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Registreer allochtonen niet langer

Moeten we af van de term ‘allochtoon’? Sahar Noor en Sohail Wahedi zijn het hier hartgrondig mee eens. Het verlost veel mensen van een stigma. Herman van de Werfhorst vindt het juist onverstandig, omdat veel kennis over onze maatschappij verloren gaat.

Illustratie Ares

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling heeft geadviseerd om etnische categorisering af te schaffen. De term ‘allochtoon’ zou niet meer moeten worden vermeld bij mensen van buitenlandse komaf die in Nederland zijn geboren. Met deze stap worden zij voor eens en altijd verlost van het lijden onder de stigmatiserende betekenis van het woord ‘allochtoon’.

Wij, twee eerstegeneratieallochtonen, zijn het hier volledig mee eens. Het handhaven van etnische registratie maakt discriminatie op grond van afkomst mogelijk als er sprake is van ongewenst gedrag. Sterker nog: etniciteit wordt beschouwd als bron van ongewenst gedrag. Hierdoor wordt etniciteit blijvend geproblematiseerd in Nederland.

Ook impliceert het in stand houden van etnische registratie de facto de uitsluiting van de mensen van buitenlandse komaf die in Nederland zijn geboren. Het in stand houden van dergelijke noties geeft die mensen het gevoel dat zij voor altijd worden gezien als ‘niet echt van hier’. Dit werkt evident belemmerend voor de gewenste en gekoesterde sociale integratie van deze groep mensen.

Vooral degenen die op basis van dergelijke etnische categoriseringen hun identiteit construeren, zullen nooit volledig kunnen wortelen in de Nederlandse samenleving. Aan kunstmatig wortelen heeft niemand wat. Hoe kun je immers loyaal zijn aan Nederland – het land waar je bent geboren – als het land niet loyaal is aan jou, althans de schijn en het gevoel wekt dat het niet loyaal of zelfs wantrouwig is?

Bovendien heeft etnische registratie niets te maken met hoe de mens zichzelf ziet en identificeert. Etnische registratie is een van buitenaf bepaalde en kunstmatige categorisering die geen enkele toegevoegde waarde heeft voor degenen van buitenlandse komaf die in Nederland zijn geboren.

Wij bepleiten daarom, in navolging van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de afschaffing van etnische registratie. Deze afschaffing moet vooral worden gezien als een symbolisch gebaar naar degenen van buitenlandse komaf die in Nederland zijn geboren. Hiermee maken we het officieel dat ook zij volledig Nederlands zijn, ongeacht de geboorteplaats van hun ouders. Er zal geen verwijzing meer zijn naar hun ‘anders-zijn’. Hierdoor kunnen we eindelijk naar een politiek van inclusie in plaats van exclusie.

Het gevoel van gelijkheid en rechtvaardigheid zal toenemen bij de hier geborenen, juist door het besef dat je in elk geval volgens het recht volledig een Nederlander bent – al heb je een niet-Nederlandse kleur. De begrippen ‘Nederlands’ en ‘Nederlander’ zullen voor eens en altijd worden verruimd, door in elk geval wettelijk te accepteren dat Nederlander-zijn niet per definitie gelijkstaat aan blank-zijn.

Wij willen dat onze kinderen, net als wijzelf overigens, loyaal zijn aan hun Nederland – een Nederland dat ook loyaal en open is naar hen en hen erkent als volledige Nederlanders.

Ons neefje Sam van zeven, wiens moeder is geboren in Kabul, zou zich in theorie even Nederlander moeten kunnen voelen als Marijke, wier vader is geboren in Luttelgeest. Dit mag toch wel het vertrekpunt zijn in een – wat zich graag presenteert als – democratische rechtsstaat.

Sahar Noor is promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sohail Wahedi is student rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College.