Huurschuld

Mijn kennis huurt een huis bij Triada en betaalt trouw haar huur. In april ontvangt zij een aangetekende brief. Onderwerp: huurschuld.

„Uit onze administratie blijkt dat u in de maand december € 0,06 te weinig heeft betaald. Wij verzoeken u ons het verschuldigde bedrag met spoed over te maken.” Het klopt. Door een typfout is 0,06 cent te weinig overgemaakt.

Even rekenen: een medewerker die de omissie ontdekt, één die de brief maakt, portokosten. Woningbouwverenigingen hebben het zwaar: grote jongens hebben gespeeld met te grote bedragen. Nu moet op de kleintjes gelet worden.

Liesbeth Rischen